Home » Deneme Sınavı-17

Deneme Sınavı-17

A KİTAPÇIĞI   B KİTAPÇIĞI
Tür Sos Mat Fen   Tür Sos Mat Fen
1 D 1 C 1 A 1 D   1 D 1 C 1 E 1 B
2 A 2 D 2 C 2 B   2 E 2 C 2 C 2 D
3 D 3 B 3 A 3 E   3 D 3 D 3 D 3 C
4 E 4 E 4 C 4 C   4 A 4 B 4 E 4 A
5 A 5 C 5 E 5 D   5 C 5 E 5 B 5 D
6 D 6 D 6 C 6 B   6 A 6 E 6 C 6 B
7 C 7 C 7 D 7 A   7 A 7 A 7 A 7 E
8 A 8 B 8 E 8 E   8 D 8 D 8 E 8 B
9 D 9 A 9 D 9 B   9 C 9 B 9 E 9 D
10 D 10 E 10 D 10 D   10 C 10 C 10 B 10 A
11 C 11 E 11 D 11 C   11 D 11 D 11 A 11 C
12 C 12 D 12 B 12 A   12 D 12 E 12 A 12 D
13 C 13 B 13 C 13 E   13 D 13 A 13 C 13 E
14 A 14 C 14 A 14 D   14 A 14 B 14 A 14 E
15 B 15 A 15 E 15 E   15 B 15 C 15 C 15 E
16 D 16 C 16 E 16 B   16 A 16 C 16 D 16 E
17 A 17 A 17 B 17 D   17 B 17 D 17 D 17 E
18 B 18 D 18 C 18 E   18 D 18 A 18 D 18 B
19 B 19 C 19 D 19 E   19 C 19 B 19 C 19 D
20 B 20 B 20 C 20 E   20 C 20 C 20 E 20 E
21 C     21 A       21 B     21 E    
22 C     22 E       22 B     22 B    
23 C     23 B       23 E     23 D    
24 C     24 A       24 A     24 E    
25 E     25 C       25 C     25 C    
26 A     26 A       26 C     26 D    
27 C     27 D       27 A     27 C    
28 D     28 E       28 B     28 A    
29 A     29 C       29 C     29 A    
30 B     30 E       30 D     30 C    
31 B     31 D       31 C     31 D    
32 D     32 A       32 D     32 C    
33 C     33 E       33 B     33 C    
34 D     34 C       34 D     34 B    
35 B     35 B       35 D     35 D    
36 B     36 D       36 D     36 E    
37 D     37 C       37 C     37 A    
38 D     38 D       38 D     38 D    
39 C     39 C       39 B     39 D    
40 D     40 D       40 B     40 C