Home » Deneme Sınavı-20

Deneme Sınavı-20

A KİTAPÇIĞI   B KİTAPÇIĞI
Tür Sos Mat Fen   Tür Sos Mat Fen
1 A 1 B 1 B 1 E   1 B 1 E 1 A 1 E
2 D 2 E 2 D 2 D   2 E 2 A 2 D 2 B
3 B 3 A 3 B 3 C   3 A 3 D 3 A 3 D
4 E 4 D 4 A 4 A   4 D 4 C 4 B 4 C
5 D 5 C 5 A 5 B   5 C 5 B 5 C 5 E
6 C 6 C 6 C 6 D   6 E 6 B 6 D 6 A
7 C 7 A 7 A 7 E   7 D 7 D 7 D 7 D
8 E 8 E 8 B 8 C   8 C 8 A 8 C 8 E
9 D 9 D 9 C 9 A   9 E 9 E 9 B 9 E
10 B 10 B 10 D 10 C   10 A 10 C 10 C 10 A
11 E 11 C 11 D 11 E   11 D 11 D 11 B 11 C
12 A 12 D 12 C 12 D   12 B 12 C 12 A 12 B
13 C 13 A 13 D 13 B   13 C 13 A 13 D 13 D
14 A 14 B 14 E 14 E   14 B 14 E 14 C 14 C
15 C 15 A 15 B 15 B   15 C 15 B 15 C 15 C
16 B 16 E 16 C 16 C   16 A 16 A 16 D 16 A
17 C 17 A 17 D 17 C   17 B 17 D 17 E 17 B
18 B 18 A 18 C 18 A   18 A 18 B 18 B 18 C
19 B 19 D 19 C 19 E   19 C 19 E 19 C 19 C
20 A 20 B 20 E 20 C   20 B 20 A 20 A 20 E
21 C     21 B       21 E     21 E    
22 A     22 E       22 E     22 D    
23 E     23 C       23 C     23 E    
24 E     24 E       24 A     24 E    
25 A     25 C       25 B     25 C    
26 A     26 B       26 B     26 D    
27 B     27 A       27 A     27 B    
28 B     28 E       28 A     28 E    
29 E     29 D       29 A     29 C    
30 C     30 D       30 E     30 B    
31 A     31 E       31 E     31 A    
32 E     32 B       32 C     32 E    
33 B     33 C       33 D     33 D    
34 A     34 E       34 C     34 B    
35 D     35 D       35 B     35 E    
36 C     36 C       36 A     36 B    
37 A     37 B       37 B     37 C    
38 D     38 E       38 D     38 C    
39 B     39 A       39 A     39 A    
40 D     40 A       40 D     40 E